OVCS-ertjes

OVCS-ertjes

Informatie en communicatie:
over klubblad ‘t OVCS-ertje, TV-Tekst en de website

 

In de periode ca 1965 tot ca 1970 verscheen een klubblad onder de naam ‘O.V.C.S. - Beste Sportvriend’. De redaktie werd gevormd door Peter Vroomen, Wim van Kuijk en Wim van Galen.

Op de afbeelding de kaft uit ca 1967.    

Op de afbeelding de kaft van het klubblad uit april 1970; redaktie-adres was Kromstraat 32.                                                 

Op initiatief van met name Ton (‘Pagina’) Raaijmakers werd in 1978 gestart met het uitgeven van een getypt ‘Programmablad OVCS-jeugd’ waarvan in maart en april 1978 3 edities verschenen (gericht op de A- en B-jeugd).  Het initiatief kreeg aandacht en op donderdag 1 september 1978 verscheen nr.1 van ’t klubblad ’t OVCS-ertje. Dit zou tot 1989 uitgegeven worden èn vervolgens van februari 1994 tot mei 2007.

Nadat ‘Pagina’ in zijn eentje diverse uitgaven vulde, is de redaktie gefaseerd uitgebreid en vernieuwd. Vanaf editie nr. 3 kwam René Ingendael die de jeugdverslagen verzorgde, terwijl Karel Vroomen (als voorzitter) de seniorenverslagen verzorgde. Vanaf nr. 7 versterkte Ger Salemink de redaktie en later Rick Raaijmakers. Voorjaar 1979 kwamen Guido Hendrix en Roy Keizers bij de redaktie. Naderhand volgden meer wijzigingen en waarbij na een aantal jaren Ton Raaijmakers het hoofdredakteurschap overdroeg aan de overige redaktie.
Na de komst van Peter van Wijk en het afscheid van anderen bestond de redaktie in 1981 nog slechts uit 3 personen: Roy, Peter en René. René stopte in 1983. Peter en Roy werkten door als duo, kregen tijdelijk versterking, maar stopten toch samen in juni 1987, waarna enkele andere redaktieleden het klubblad nog voortzetten tot mei 1989 (zie onderstaand overzicht) en toen ook stopten.

Daarna is er bijna 5 jaar geen klubblad geweest, al hebben voorzitter Rob van Diest en bestuurslid Roy Keizers in deze voor OVCS moeilijke tijd 3x een gekopieerde nieuwsbrief uitgegeven met klubnieuws (december 1989-maart 1990). Oud-redakteuren Roy Keizers en René Ingendael begonnen in februari 1994 het klubblad nieuwe stijl dat - professioneel – werd gedrukt. René werd in 1996 opgevolgd door Patrick Eikelboom die zijn klubbladcarrière na zijn vroegere rol als jeugd-bezorger een nieuwe injectie gaf.  Uiteindelijk kwam in 2007 een einde aan het klubblad toen bleek dat versterking van de redaktie niet mogelijk was, en de website als bron van informatie een meer actuele invulling kon geven; iets waar de redaktie van ‘t klublad ook direkt haar steun aan heeft verleend.

Voor het klubblad zijn ook van groot belang geweest de vele medewerkers:

 1. de stencilafdeling met als vaste ploeg in 1978 Noud Huiveneers, Lei Busch, Roy Keizers, Ton Ruyters en Rick Raaijmakers en soms anderen. Nadat Rick en Roy bij de redaktie kwamen bleven Noud, Lei en Ton over met Wim Eykenboom en Jack Cops, Paul Adams en vervolgens Patrick Eikelboom, Herbert Klein en Louis Vahsen. Vanaf 1981-1982 waren het Lei, Wim, en Tinus van Essen en Hub Krekels.
 2. Lang hebben jeugdleden boekjes thuis bezorgd bij leden in Ophoven. De eerste bezorgers waren Paul en Ron Adams en Harrie Willemsen; het jaar erna Paul Adams, Patrick Eikelboom, Louis Vahsen, Herbert Klein en Tommy Boogaard. Naderhand ook anderen.
 3. In de eerste periode hebben diverse dames gezorgd voor het uittypen van de handmatig uitgeschreven artikelen. Bij aanvang waren het Philo Meertens en R. Hendrix, en naderhand Marly Salden, Yvonne Dols, en Hubertine van Wijk en later Angelique Dresens en Christina Visser.
 4. Er zijn regelmatig gastredakteuren geweest die een rubriek verzorgden zoals Maurice Taalman, Bert Frijns en Kris Dieteren.
 5. Heel belangrijk is altijd geweest dat veel artikelen vaak door de leden zelf geschreven werden.

In totaal zijn er 331 edities verschenen: de eerste jaren wekelijks (36 weken per jaar); daarna tweewekelijks en na 1994 maandelijks.

Belangrijke artikelen en gebeurtenissen in de beginjaren waren:

 1. V.a. 1e jaargang onderscheidde ’t OVCS-ertje zich van veel andere klubbladen in de regio door de grote hoeveelheid eigen materiaal, of het nu verslagen waren of opinie-artikelen van de redaktie, vaak met een kritische ondertoon; dit zorgde voor aandacht en discussie
 2. 1e jaargang (1978-1979) werd een puntenklassement opgenomen waarin de redaktie aan mensen die iets goed, of juist niet goed, hadden gedaan punten of minpunten uitdeelde; dat zorgde oo voor veel aandacht en discussie
 3. 1e jaargang nr.7 Artikel ‘Uitbreiding van de wijk = toekomst van OVCS’: achteraf een zeer vooruitziende blik op de latere werkelijkheid!
 4. In nr 16, het Kerstnummer stond de eerste kerstpuzzel die gewonnen werd door Peter van Wijk
 5. In nummer 17, begin 1979, stond het eerste van vele interviews, nu met Joop Snijders, en de eerste OVCS-hitparade waar bekende hits gekoppeld werden aan de naam van een OVCS-lid. In nummer 34, bijna het eind van het jaar, verscheen de eerste keer de rubriek ‘Omroep OVCS’ waarin mededelingen rond de klub op vaak ludieke wijze werden gepresenteerd.
 6. In nr 36, de laatste seizoenseditie, werden de eerste keer foto’s geplaatst (van de jeugdteams)
 7. Nadat de kaft van ’t klubblad door Peter van Wijk ontworpen was, tekende Marco de Rijck voor het 2e seizoen en dat zou hij jarenlang doen; daarnaast leverde hij regelmatig tekeningen en mini-stripverhalen
 8. Editie 2 van jaargang 2 bevatte het eerste hoofdartikel dat niet door hoofdredakteur Ton Raaijmakers was geschreven, maar door René Ingendael; vanaf toen zouden redakteuren dit bij toerbeurt verzorgen.
 9. In jaargang 3 (1980-1981) schreef secretaris Nic Bovendeaard een serie artikelen over de geschiedenis van OVCS
 10. Eind 1980 verscheen voor de eerste keer een Jaaroverzicht eigen stijl in het klubblad
 11. Vanaf 1982 werd het klubblad offset gedrukt waardoor foto’s afgedrukt konden worden
 12. In het seizoen 1983-1984 startte de redaktie van 't klubblad met een toto waarbij per week uitslagen van OVCS-teams voorspeld konden worden en er eind seizoen een totaalklassement opgemaakt kon worden, terwijl per week prijzengeld uitgekeerd werd


Redactieleden van ’t OVCS-ertje (tussen haakjes het aantal edities waaraan gewerkt is)

Oprichter: Ton Raaijmakers  09/78-06/81 (107 edities)   
Ger Salemink 10/78-04/79 (23)          Guido Hendrickx 04/79-06/81 (79)      Rick Raaijmakers 12/78-06/81 (92)   
Peter van Wijk 09/80-06/87 (136)     Manfred Maassen  10/82-12/84 (39)    Peter ('PH') Janssen 09/84-06/85 (16)
Rob v. Diest 01/85-12/85 (15)             Leen Plessius 01/86-06/87 (25)           Hub Krekels 01/86-06/87 (25)
Jo Sullot 01/86-06/87 (25)                  John Dresens 10/86-05/89 (41)           Ray Eikelboom 10/86-05/89 (41)
Jos Augustus 10/87-05/88 (13)           Jos Coenen 10/87-05/88 (13)               Hans van Heyster 09/88-05/89 (14)
Eugène Jeurissen 09/88-05/89 (14)
Roy Keizers 04/79-06/87 en 02/94-05/07 (287) René Ingendael 09/78-05/83 en 02/94-05/96 (174) Patrick Eikelboom 09/96-05/07 (65)

 

TV Text (1995-2002)

In de 2e periode van ‘t OVCS-ertje waren er andere media-ontwikkelingen waar OVCS bij aansloot. René Ingendael werkte als redakteur bij TV Gazet. Deze lokale kabelkrant werd vrij goed bekeken en TV Gazet draaide voorjaar 1995 een proef met TV Text, een pagina met tekstinformatie achter de Kabelkrant. OVCS werkte als 1e vereniging aan die proef mee. In de eerste periode (1995 – zomer 2000) verzorgde Roy Keizers het redaktiewerk, later Rob van Diest. De informatie op TV Text betrof programma, uitslagen en verslagjes, actueel nieuws en activiteiten. In 2002 nam Daan Kusters het redakteurschap tijdelijk waar totdat TV Text als het ware overging in de website in 2002, en werd TV Text beëindigd.

 

Website OVCS (vanaf ca 2002) en Facebook

De webmaster die de website van OVCS vanaf de grond heeft opgebouwd is Daan Kusters, die vervolgens ook zijn eigen mediabedrijf op is gestart. Natuurlijk is die website in de tijd met de technische ontwikkelingen en mogelijkheden meegegroeid. Nadat aanvankelijk de website vooral gevuld moest worden door en via Daan zelf, met hulp van diverse andere leden, zijn er enkele grotere updates geweest. Een zo’n belangrijke tussentijdse update had als doel de leden van OVCS zelf in staat te stellen de website vorm en inhoud te geven binnen de kaders die technisch zijn aangegeven. 

In 2011 is de OVCS website helemaal vernieuwd, het werd toen mogelijk om veel simpeler met meerdere mensen informatie via de website te communiceren. Inmiddels werd de site bezocht via mobiele telefoons en tablets, steeds meer jeugdleiders en ouders schreven wedstrijdverslagen en van steeds meer wedstrijden en activiteiten werden foto’s gemaakt. Aparte benoeming is hier op zijn plaats voor Leon Joosten, zijn dochter Yvette Joosten en Monique Arts, die inmiddels gedurende een aantal jaren niet alleen de OVCS-website maar ook via eigen websites onze klub hebben voorzien van vele foto’s en filmpjes en DVD’s van activiteiten en wedstrijden.

Zomer 2014 heeft weer een forse vernieuwing plaatsgevonden, die met name door Kris Dieteren vorm is gegeven. Ook hierbij kunnen leden zelf veel informatie kwijt en is er veel aandacht voor de combinatiemogelijkheden met andere nieuwe media. 
Sinds 2016/2017 verzorgen Leon Joosten en Roy Keizers met name de inhoudelijke kant van de website. Op de webste staat een link naar de eigen Facebook-pagina van OVCS, die sinds 2017 verzorgd wordt door Guido Keizers. Maar nog altijd geldt dat de redacteuren afhankelijk blijven van de mensen die informatie en nieuwtjes aanleveren!!

Update: januari 2018 (Roy Keizers)

Toelichting Sponsorkliks

12 maart 10:15  ..meer »

318x gelezen

Gratis en zelf sponsoren van OVCS via Sponsorkliks

1 maart 18:00  Rechtsboven op de website van OVCS is inmiddels al het logo te zien van de gratis sponsoractie ten bate van onze voetbalklub, waar al onze leden en supporters zelf en heel gemakkelijk gratis een bijdrage aan kunnen leveren!meer »

584x gelezen

Nieuwe layout OVCS site

8 februari 12:15  Vanaf vandaag, woensdag 08 februari, heeft onze site een nieuwe look. Er wordt de komende tijd aan de site gewerkt om alles optimaal te laten werken.

394x gelezen

Meer nieuws
Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!